SBPCH - OTVETdirector/camera/edit DIVIDI
talents Vsevolod Ledovski, Polina Rukavichkina
styling Sasha Mironcheva
SBPCH, 2016